„Witaj szkoło!”
„Witaj przedszkole!”

Witaj przedszkole!

Witaj szkoło!